Dâu 1 kg (Dau) Products
Name Dâu 1 kg
Code Dau
Type Standard
Brand
Category Trái Cây Tươi
Price 13.00
Tax Rate No Tax
Tax Method Exclusive
Unit Kg (Kg)
In Stock Yes
Hoa hồng0.5
Product details for Invoice

Dâu trực tiếp từ farm rất tươi và ngọt

Product Details

Dâu trực tiếp từ farm rất tươi và ngọt