GRAPES /NHO AUTUMN 1KG (NHO1KG) Products
Name GRAPES /NHO AUTUMN 1KG
Code NHO1KG
Type Standard
Brand
Category Trái Cây Tươi
Price 15.00
Tax Rate No Tax
Tax Method Exclusive
Unit Kg (Kg)
In Stock Yes
Hoa hồng1
Product Details

NHO GRAPES AUTUMN CRISP mình về giòn ngọt nhé cả nhà 15$/ 1 kg