GRAPES/NHO AUTUMN 1 BOX (NHOTHUNG) Products
Name GRAPES/NHO AUTUMN 1 BOX
Code NHOTHUNG
Type Standard
Brand
Category Trái Cây Tươi
Price 110.00
Tax Rate No Tax
Tax Method Exclusive
Unit Kg (Kg)
In Stock Yes
Hoa hồng3
Product Details

NHO GRAPES AUTUMN CRISP mình về giòn ngọt nhé cả nhà 

 Thung 10 kg/ $110.