Guava fruit seedless / Ổi không hạt (oikhonghat) Products
Name Guava fruit seedless / Ổi không hạt
Code oikhonghat
Type Standard
Brand
Category Trái Cây Tươi
Price 22.00
Tax Rate No Tax
Tax Method Exclusive
Unit Kg (Kg)
In Stock Yes
Hoa hồng0.5
Product Details

Dòn ngọt, không hạt và rất thơm