Mãng cầu 1kg (MangCau1kg) Products
Name Mãng cầu 1kg
Code MangCau1kg
Type Standard
Brand
Category Trái Cây Tươi
Price 12.00
Tax Rate No Tax
Tax Method Exclusive
Unit Kg (Kg)
In Stock Yes
Hoa hồng0.5
Product Details

Mãng cầu dai ngon chưa chín cúng thoái mãi nhé cả nhà!