Sầu riêng musangking Dones 1kg (Musangking1Kg) Products
Name Sầu riêng musangking Dones 1kg
Code Musangking1Kg
Type Standard
Brand
Category Trái Cây Tươi
Price 29.00
Tax Rate No Tax
Tax Method Exclusive
Unit Kg (Kg)
In Stock Yes
Hoa hồng1
Product Details

Sầu riêng musangking bao sống sượng

29$/ 1 kg

Trái nhỏ nhưng có võ nhé cả nhà oi! Sầu riêng hiệu DON ngon tuyệt!