Trái Sấu Thùng (sauthung) Products
Name Trái Sấu Thùng
Code sauthung
Type Standard
Brand
Category Trái Cây Tươi
Price 140.00
Tax Rate No Tax
Tax Method Exclusive
Unit Thùng (box)
In Stock Yes
Hoa hồng4